Publicaties


Er is in de loop van de eeuwen veel gebeurd. Ook in Hasselt, zie: Hasselts kerkgeschiedenis

Een andere publicatie betreft: Over de Geest, in gesprek met jongeren. Hierin gaat het (1) om de Heilige Geest in het Oude Testament, (2) de Heilige Geest en Jezus en (3) de Heilige Geest met Petrus en Paulus. Uit hoofdstuk 3 bijv.: mens en Geest

 

Kerk op zee (een onderdeel van mijn: Geloof in de Nieuwe Wereld, Kampen 2008). Vlootpredikanten en ziekentroosters werkten op zee en overzee, in de zeventiende eeuw.

Kerk op de Antillen (uit: Geloof in de Nieuwe Wereld, Kampen 2008)

Kerk in Brasil Was de WIC-mentaliteit anders dan die van de VOC-mentaliteit, de Verenigde Oost-Indische Compagnie? Dat denk ik inderdaad. De West-Indische Compagnie werd fors gesteund door ijverige calvinisten. Bracht dit predikanten tot een fanatieke inzet voor kerkplanting in WIC-gebied als het 17e-eeuwse Brazilië? Er was toen iets moderns gaande: hoe ver ga je in de verspreiding van je geloof? Is het een uiting van fundamentalisme als je aan anderen vraagt alle fundamenten van het gereformeerde geloof te aanvaarden?

1637-1644 Johan Maurits

(zie: Geloof in de Nieuwe Wereld, hoofdstuk 8 over Brazilië)

Hendrik en Wolter Schoonenborch vragen ook uw aandacht, en wel in: Stad en Lande 2010, jrg 19 nr 2: Groningse blik naar het westen

Kerk in de venen, zie Calvijn in onze veenkoloniën

Vanuit Frankrijk emigreerden ze naar Noord-Amerika:  Hugenoten in Canada

Iets anders: M/V in het gesprek vanuit de Bijbel gaat over de rol van vrouwen in de kerk. Terecht. Bezinning is geboden.

Zie: Vrouw en kerk gepubliceerd in De Reformatie, 16 augustus 2008, nr 42 blz. 754v.

Multiculturele maatschappij: staan joden dichter bij ons dan moslims? Een antwoord was: nee het is omgekeerd, moslims staan dichter bij christenen dan joden: Een islamvisie destijds, zie Documentatie Nadere Reformatie (DNR) 2010 jrg 34, nr 2. U zult het ongetwijfeld met me eens zijn: ieder christen kijkt om zich heen en helpt anderen waar gevraagd en geboden.

Over de taak van de kerk tot evangelieverkondiging plus hulpverlening bestaan diverse visies, lees in:  Hulp! in: De Reformatie 24 april 2004, jrg 79 nr 29, blz. 560 v. Of anders: historisch is discussie gevoerd over:  Woord+Daad=Kerktaak ? zie De Reformatie 13 en 27 augustus 2005, jrg. 80 nr 43 en 44, resp. 784v. en 801v.

 

5 Responses to Publicaties

 1. Piet Joosse had this to say about that:

  Beste achterneef,

  Het stuk wat u gemaakt hebt vind ik heel interessant!
  Toen ik het bestand maakte van de familie Joosse enkele jaren geleden heb ik het voorgeslacht grotendeels overgenomen van Arie Joosse * 25-03-1926.
  Zo zocht ik nu op http://www.zeeuwengezocht.nl naar het nageslacht van Abraham Joosse * 2-1-1789 en vind ik veel meer kinderen dan de twee die ik had staan;ik ben er nog niet uit!
  Verder heb ik nog een foto van de winkel van opa in Serooskerke met de hondenkar er bij, waarschijnlijk is de persoon die er op staat Abraham Joosse 4-10-1904.
  Die foto stuur ik wel separaat toe per email omdat het mij hierbij niet lukt.

  Hartelijke groeten van Piet Joosse Middelbur * 24-09-1932

 2. Hans Krabbendam had this to say about that:

  Beste oom Leen,
  kunt u mij uw mailadres sturen? Het oude werkt niet meer,
  Hans

 3. m.e.brinkman had this to say about that:

  Zeer geachte dr. Joosse,
  Mede namens mijn copromotores prof. W. Janse en dr. A. G. Hoekema zou ik u willen uitnodigen deel te nemen aan de oppositie bij de verdediging van het proefschrift van de heer Changhua Lin, op maandag, 15 dec., 2014, om 11.45 uur aan de VU.
  De titel van zijn proefschrift luidt: Christian Contextualization in Formosa: A Remarkable Episode (1624-1662) of Reformed Mission History .
  Uiteraard zult u het manuscript tijdig ontvangen. We verwachten het eind oktober.
  Op grond van uw expertise vermoeden we dat u een boeiende bijdrage aan de gedachtewisseling kunt geven.
  We kijken met belangstelling naar uw reactie uit.

  Vr.gr.

  Martien E. Brinkman
  Professor of Ecumenical/Intercultural Theology
  VU University Amsterdam

 4. Jaap Jacobs had this to say about that:

  Geachte dr. Joosse,

  Als editor van het Journal of Early American History wil ik u graag een gunst vragen. Mag ik u vragen om mij te mailen, opdat ons contact kan plaatsvinden zonder dat eenieder kan meekijken?

  Hoogachtend,

  Dr. Jaap Jacobs

 5. gerard van der Wal had this to say about that:

  Geachte heer Joosse,
  Ik meld u maar dat de kleinzoon van Ds mattheus gargon namelijk de zoon van Fransicds Henricus gargon die pred te cats was Arnoldus voer in ieder geval tussen 1773-1782 als officier en later als kapitein op schepen van de MCC oa op Angola
  hij was geboren in 1745 te Cats. Indien u nadere info wil hebben kan dat.
  Hoogachtend
  Gerard van der Wal

Add Your Comment, Feedback or Opinion Here

Your email is safe here. It will not be published or shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*