Preken over Esther en Saul


Preek Ester 1 en 2

Gaat het in het Bijbelboekje Ester om Ahasveros, Mordechaï of Ester zelf? Ik denk, niet in het minst om koning Ahasveros. Maar het raakt zeker ons zelf. En wel voor de vraag hoever je als christen meegaat in denken en doen van de mensen om je heen!

Preek Ester 3

We zitten met een groot sociaal probleem: wie toont er nog respect voor de ander? Hoe vaak hoor je niet dat men geen respect voor een ander toont, zelfs niet voor het leven van de ander, in huis en op straat. Telkens worden we opgeschrikt door mensen die met messteken of anderszins na een ruzie om het leven worden gebracht.

Moest Mordechaï als behorend tot Gods volk ook geen respect tonen aan iemand die hij niet mocht? Dat denk ik wel! Ester 3 leert het ons.

Preek Esther 4

Als christen kom je vaak voor een keus te staan. In allerlei gewone en bijzondere dingen van het leven doet zich de vraag voor: wat wil de Here van me? Wat zou Hij goed voor mij vinden. Die keus beleefde ook Esther al, zie Esther hoofdstuk 4!

Preek Esther 6

In onze vertechniseerde wereld trachten mensen steeds sterker onzekerheid uit te bannen. Blijken er toch gaten te zijn in alles wat er geregeld is bij rampen en onverwachte gebeurtenissen, dan vragen mensen zich angstig af of het niet voorkomen had kunnen worden. Draaiboeken worden nauwgezet gescreend of die wel afdoende zijn. Maar alle zekerheid ten spijt, de mensen zullen hun zekerheden uit handen geslagen zien worden. Dat lees je in Esther, zeker in hoofdstuk 6, tot bemoediging voor wie in Jezus gelooft!

 

Preek over Saul _1_

Krijgt koning Saul wel de aandacht die hij Bijbels gezien verdient? Of staat hij in de schaduw van de latere koning David? Van Saul is veel goeds te zeggen, zo leert Samuel. Daarom is hier als tekst gekozen: 1 Samuel 10 vers 8.

 

At last you are here. Be bold. Sieze the moment. Be the first to take the opportunity to post a comment here.

We have beeen waiting for you to arrive here to provide your feedback. Now that you are here, go ahead and post a quick note. We would appreciate it.

Add Your Comment, Feedback or Opinion Here

Your email is safe here. It will not be published or shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*