Brazilië: ERFGOED


Paleis van

Paleis van Johan Maurits

In 2019 was het 350 jaar geleden dat de Nederlanden het noordoostelijke kustgebied van Brazilië dat zij BRASIL noemden definitief opgaven en aan de Portugezen overlieten.

Dit zeer tegen de zin van veel Brazilianen in, overigens ook tegen de zin van met name de Staten van Groningen en Zeeland.

Wij schreven daar geschiedenis en vormden er een multiculturele samenleving die door christelijke normen en waarden werd gedomineerd.

Per periode volgen de ontwikkelingen in mijn boek:

AFSCHEID VAN BRASIL 1624-1669.

Dit boek is direct verkrijgbaar bij de uitgeverij via haar site: www. Boekscout.nl.

We letten vooral op wat er vanuit onze gewesten werd gedaan, vooral ook vanuit Overijssel met de stad Deventer, en voorts gaat het ons om de kijk van de toenmalige en hedendaagse Brazilianen: Tupi en Tapoeya, de autochtone bevolking voor zover deze zich al dan niet loyaal opstelden ten opzichte van overheid en kerk op grond van hun samenlevingsakkoorden met de Nederlanders.