home


Welkom op mijn site.

Als predikant ben ik in 1973 begonnen voor de Geref. Kerk vrijg. te Hasselt (Ov.). Daarna ben ik met mijn gezin (vijf kinderen) naar IJmuiden gegaan. Vandaar voelde ik me geroepen de gemeente in Albany (West-Australia) te dienen om in 1984 ten slotte naar Groningen-West te gaan. Sinds 2009 ben ik daar geëmeriteerd.

In 1992 ben ik aan de Rijksuniversiteit te Groningen gepromoveerd. Met Oost- en West-Indië had ik me bezig gehouden. Mijn proefschrift gaat daar ook over. Het is een onderzoek naar motieven en activiteiten tot kerkplanting in Oost en West gedurende de jaren 1600-1650.

Dat onderzoek werd afgerond onder leiding van de kerkhistoricus F.J. R. Knetsch en missioloog M.R. Spindler (Bordeaux).
Als zendingsdeputaat heb ik in diverse landen de actuele kerkgroei met eigen ogen mogen zien, onder andere onder aborigines in Australië en onder volken in Papua New Guinea.
Als kerkhistoricus richt ik me tegenwoordig op Zuid-Amerika, in het bijzonder op Brazilië met betrekking tot de vroegere Nederlandse kolonie aldaar. Met de link: publikaties wens ik u veel leesplezier over pastorale en kerkhistorische onderwerpen.